2 minute read

Linköping kan bli den fjärde staden i ny vätgaskorridor

Tekniska verken i Linköping och Linköpings kommun undersöker nu förutsättningarna för en eventuell anslutning till Nordic Hydrogen Corridor.

Kommunen blir därmed den fjärde av åtta städer i landet, som visat intresse för att kvalificera sig som nod i en EU-finansierad vätgaskorridor mellan de nordiska huvudstäderna.

Nordic Hydrogen Corridor (NHC) är ett initiativ för vätgas inom transport i Sverige och delfinansieras av EUprogrammet Connecting Europe Facility (CEF). Initiativet inkluderar bränslecellsfordon samt produktion och distribution av grön vätgas. Bakom projektet står Vätgas Sverige, Statkraft, Everfuel samt Hyundai och Toyota. De övriga orterna som hittills anslutit sig till NHC initiativet är: Trelleborg, Markaryd samt Uddevalla.

Tekniska verken har tecknat ett samarbetsavtal med NHC, som innebär utredning av en vätgastankstation i Linköping, uppstart av ett antal bränslecellsfordon samt fortsatt arbete för nollemissionstransport. – Linköpings ambitioner med arbetet är att stötta EU:s klimatmål, att bidra till en klimatomställning i stort och kontinuerligt arbeta för en transportsektor med låga koldioxidutsläpp. Satsningen på en vätgasmack i Linköping är en del av detta. Att kunna erbjuda både medborgare och besökare att tanka vätgas i kommunen, ligger helt i linje med vår vision om att bygga världens mest resurseffektiva region, säger Mile Elez, teknisk direktör på Tekniska verken i Linköping.